Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Strategia rozwoju gminy na Zaodrzu 2019-2023

źródło zdjęcia: Internet

Strategia rozwoju gminy jest swoistą konstytucją która powinna być przestrzegana z żelazną konsekwencją. Jest dokumentem dzięki któremu gmina może w sposób racjonalny organizować swoje przyszłe działanie.
Bardzo istotnym jest, aby w miarę możliwości dominowały w niej te przedsięwzięcia które możliwe są do wykonania samodzielnie w ustalonej wcześniej kolejności. Codzienna praktyka pokazuje jednak, że najpierw realizowane są te zadania na które starcza środków finansowych, a również te, na które udaje się pozyskanie funduszy pomocowych.
Strategię na ogół przygotowują wyspecjalizowane tzw. podmioty zewnętrzne, jednak nie jest możliwe jej sensowne opracowanie bez udziału przedstawicieli mieszkańców, władz i lokalnych elit które najlepiej znają miejscowe uwarunkowania. To właśnie te gremia powinny wskazać sposoby maksymalnego wykorzystania miejscowego potencjału związanego z walorami lokalizacji gminy i korzyściami z jej położenia.
Podstawowym problemem w projektowaniu strategii rozwoju jest znalezienie sposobu, aby przerwać zespół współzależności tworzących błędne koło niedorozwoju, ubóstwa i ogólnej niemożności.
Ograniczając się do strategii rozwoju gminy na Zaodrzu należy mieć na uwadze, aby lokalne propozycje nie przerodziły się w infantylny i nie realny „koncert życzeń”, odbiegający od standardu który wcześniej osiągnęła pozostała część gminy.
Lata 2019-2023 to stosunkowo krótki okres czasu, niemniej jednak warto pokusić się nawet nieco na wyrost, o własną wizję rozwoju tego zaniedbanego fragmentu gminy widzianą w nieco dłuższym przedziale czasowym.
Nie uchybi to żadnym procedurom tym bardziej, iż budowa strategii jest procesem iteracyjnym umożliwiającym powroty do wcześniej niezrealizowanych etapów, a również do wprowadzania zmian po przeprowadzeniu pogłębionych analiz. Wychodząc z tego założenia spróbujmy sprecyzować nasze oczekiwania.
Po pierwsze musimy kontynuować rozpoczęte już inwestycje, a do najpoważniejszych z nich należy zaliczyć kanalizację kolejnych miejscowości to znaczy: dalszej części Nietkowic, Będowa i Sycowic. W grę wchodzi nie tylko budowa kolektorów grawitacyjnych i tłocznych, ale wybudowanie oczyszczalni ścieków w Bródkach dla: Bródek, Nietkowic i Będowa.
Ale przecież to jeszcze nie wszystko, bowiem po zakończeniu tej inwestycji następnym etapem będzie kanalizacja Sycowic tworzących oddzielną aglomerację łącznie z samodzielną oczyszczalnią ścieków. O ile rząd nie stworzy jakichś dogodniejszych warunków do pozyskiwania na ten cel środków finansowych należy oczekiwać, że kompleksowe dokończenie tej inwestycji zamknie się nie w tym, ale w następnym okresie strategii rozwoju gminy, albo jeszcze później… .
Dla Sycowic opracowano projekt świetlicy wiejskiej i uzyskano pozwolenie na budowę. Ta długo oczekiwana inwestycja powinna być kontynuowana z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast świetlica wiejska w Będowie oprócz przeprowadzonej termoizolacji powinna być poddana dość gruntownemu remontowi w zakresie naprawienia więźby dachowej i przełożenia dachówki.
Sygnalizowana przez mieszkańców Będowa konieczność zakupienia elektrycznego podgrzewacza do wody w toalecie świetlicy oraz udrożnienie zamurowanych drzwi do piwnicy nie jest celem „strategicznym”. Problem powinien być rozwiązany poprzez stosowne ustalenia z Urzędem Gminy, lub poprzez wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego.
Bolączką wszystkich czterech miejscowości jest fatalny stan dróg gminnych na terenie wszystkich wsi. Przy braku chodników mieszkańcy docierają do własnych domów błotnistymi uliczkami, a samochody mają problemy z dotarciem do niektórych posesji. Mieszkańcy Zaodrza wielokrotnie zgłaszali ten problem oczekując przynajmniej solidnego utwardzenia dróg.
W Sycowicach planowana jest gruntowna przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 obejmująca „prostowanie” i poszerzenie drogi, wybudowanie kanalizacji deszczowej, chodników, zatoczek autobusowych, wysepek spowalniających i bezpiecznych przejść dla pieszych. Bez wątpienia skorzystają ma tym mieszkańcy i wzrośnie ich bezpieczeństwo, skorzysta także na tym wizerunek wsi, ale ta inwestycja nie będzie finansowana ze środków finansowych gminy.
Urząd Gminy zaplanował natomiast z własnego budżetu realizację remontu /przebudowy/ drogi gminnej Sycowice- Nietkowice za kwotę 1677061,84 zł i to już w roku 2018, oczywiście w miarę zabezpieczenia środków finansowych. W sprawie naprawy dróg gminnych koniecznie potrzebny jest jakiś rządowy program pomocowy i pierwsze sygnały co do takiego rozwiązania sprawy są już nagłaśniane. Należy jednak przyjąć, że realizacja tego zadania nieco się opóźni i należy go również umieścić w strategii rozwoju gminy.
Nieśmiałym marzeniem mieszkańców wszystkich czterech miejscowości jest wybudowanie ścieżki rowerowej połączonej nie tylko z Zieloną Górą przez Czerwieńsk, ale z sąsiednimi gminami takimi jak Krosno Odrzańskie i Skąpe, a dalej z Sulechowem i Świebodzinem. W tej sprawie jak dotychczas nie dokonano żadnych starań i nie nawiązano współpracy z ościennymi gminami, a szkoda, bo oprócz dbałości o bezpieczeństwo, kondycję fizyczną i stan zdrowia, mamy swoje turystyczne „argumenty przetargowe”… .
Niewątpliwie zaliczyć do nich należy restytucyjną zagrodę hodowlaną żubrów linii białowieskiej zlokalizowaną w Sycowicach, która jest jedyną taką placówką w zachodniej Polsce, a także niewątpliwą wizytówką i znakiem rozpoznawczym Sycowic i Gminy. Mamy również ofertę dla miłośników starych fortyfikacji, a mianowicie mało znany południowy odcinek Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego rozciągający się wzdłuż kanału Ołobok od zabytkowego młyna w Przetocznicy, poprzez Bródki do rzeki Odry. W tej sprawie /jako minimum/ należałoby nawiązać kontakt z Nadleśnictwem Sulechów celem czytelnego oznakowania obiektów i wyznaczenia oraz oznakowania tras turystycznych.
W pobliżu kanału pomiędzy Bródkami, a Nietkowicami leży niezagospodarowany około 6 ha areał będący własnością Gminy Czerwieńsk. Miejsce idealnie nadające się na działki rekreacyjne ze względu na spokój, piękno natury i bezpośrednią bliskość wędkarskiego eldorado. Temat ten poruszany był wielokrotnie, ale niestety jak dotąd bezskutecznie.
Zupełnie nie wykorzystana jest południowa część Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego granicząca z północną częścią sołectwa Sycowice. Urokliwą polodowcową rynnę rzeki Gryżyny charakteryzuje wielkie bogactwo i różnorodność polodowcowej rzeźby, niezwykłość krajobrazu oraz bogactwo flory i fauny co stanowi o jej turystycznej atrakcyjności.
To wielka szkoda, że jak dotychczas nikt nie zajął się zagospodarowaniem tej części Parku. W tej sprawie /jako minimum/, należałoby nawiązać kontakt z dyrekcją GPK oraz Nadleśnictwem Bytnica i Sulechów celem chociażby wyznaczenia i oznakowania tras turystycznych oraz urządzenia ścieżek edukacyjnych. Przecież to są takie małe brylanciki wymagające jedynie oszlifowania przez dobrego szlifierza…. .
Następną atrakcją turystyczną mogła by być przystań wodna w Będowie który jak żadna z naszych nadodrzańskich wsi idealnie nadaje się do tego celu. Wieś położona bezpośrednio przy wałach, z dogodnym dojazdem drogą wojewódzką, z naturalnie wyprofilowanym zakolem rzeki wprost „proszącym się” o jego zagospodarowanie.
W tej chwili koszt inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy, ale tak jak w przypadku Nietkowa należy pilnie śledzić programy umożliwiające darmowe jej sfinansowanie.
Na zakończenie warto przynajmniej „dotknąć” jeszcze jednego, bardzo ważnego nie materialnego obszaru, a mianowicie budowy społeczeństwa obywatelskiego czyli wychowywania i kształtowania świadomych obywateli którzy powinni być podstawą społeczeństwa obywatelskiego. W tej materii jest niezmiernie wiele do zrobienia, ale to już zupełnie oddzielny temat… .
To tyle i aż tyle uwag do strategii rozwoju gminy na Zaodrzu na najbliższe lata, a reszta w rękach decydentów… .

Cezary Woch

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

5 komentarzy do artykułu “Strategia rozwoju gminy na Zaodrzu 2019-2023”

 1. Marek

  Świetnie. A co z modernizacją wałów przeciw powodziowych w Będowie na odcinku Będów – Nietkowice ? Sprawa się ciągnie kilka lat. Pieniądze na prace przygotowawcze wydane a efektów i starań nie widać! Władze odpowiedzialne czekają chyba na wysoką wodę bo będą mogły swoją bezczynność w tej ważnej sprawie – bezpieczeństwo i zapobieganie dużym stratom – tym usprawiedliwiać ? Wg ostatnich zapewnień prace modernizacyjne wałów miały się rozpocząć w II – gim kwartale 2017 roku a już mamy prawie koniec II -giego kwartału ale 2018 roku i cisza. Nikt beneficjentów nie informuje o przebiegu sprawy i podejmowanych staraniach !!! Uwaga: utrzymujące się niskie stany wody są doskonałe do prac hydrotechnicznych!!!

 2. Cezary

  Uwagi słuszne, ale budowa wałów przeciwpowodziowych nie jest zadaniem własnym gminy… .

 3. Cezary

  No cóż, nie mam najlepszych wiadomości. Modernizacji wałów w Będowie i na wale krzyżowym nie będzie!! Dlaczego? Otóż dlatego, że nie przyznano środków unijnych! Szkoda tylko, że nikt nas wcześniej o tym nie powiadomił. Co na to mieszkańcy Będowa? Niektórzy z nich mają wiele do powiedzenia na każdy temat, ale jakoś nie widzę ich w jakichkolwiek komentarzach w istotnych, poruszanych chociażby tutaj sprawach…

 4. Sławek

  Jestem zdania, że Sycowice powinny być w powiecie krośnieńskim.

 5. Cezary

  Historycznie rzecz ujmując zawsze tak było. Teraz tylko powstał taki dziwoląg z oczywistą stratą dla regionu i ludzi.Sprawa wałów przeciwpowodziowych jest ogromnym problemem który jak dotąd nie znalazł swojego odzwierciedlenia w decyzjach władz. Wszystko jest dobrze, jak nic się nie dzieje i nie ma zagrożenia powodziowego.To usypia czujność, ale klimat i pogoda są nieprzewidywalne. Tak jak niespodziewanie zdarza się rok suchy, tak może zdarzyć się rok z niezwykle dużą ilością opadów. Kto widział Odrę toczącą swoje wody w okolicach Będowa na poziomie korony wałów, ten wie co to znaczy. Taki obraz budzi grozę! Wtedy jakiekolwiek działania naprawcze byłyby zdecydowanie spóźnione. Dlatego obowiązkiem nas wszystkich jest ciągłe przypominanie wszędzie gdzie tylko się da, o cały czas istniejącym zagrożeniu! Może w końcu ktoś WAŻNY usłyszy głos zwykłych ludzi troszczących się o swoje rodziny i swój dobytek… .

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.